Công Ty TNHH TM-DV Kỹ Thuật Việt Phương

Chi tiết sản phẩm

Q Series

Mã sản phẩm:

Available

Số Lượng

N/A
Đặt mua sản phẩm
  • Nội dung

  • Thông số

  • Bảo hành

Q CPU :

Mã hàng
Bộ nhớ CT
Main CPU, số I/O
Số điểm vào/ra
Basic Model QCPU
Q00JCPU
8k steps
256
2048
Q00CPU
8k steps
1024
2048
Q01CPU
14k steps
1024
2048
High Performance Model QCPU
Q02CPU
28k steps
4096
8192
Q02HCPU
28k steps
4096
8192
Q06HCPU
60k steps
4096
8192
Q12HCPU
124k steps
4096
8192
Q25HCPU
252k steps
4096
8192

Q Process CPU

Mã hàng
Bộ nhớ CT
Main CPU, số I/O
Số điểm vào/ra
Q12PHCPU
124k steps
4096
8192
Q25PHCPU
252k steps
4096
8192

Q Motion CPU

Mã hàng
Thông số kỹ thuật
Q172HCPU
SSCNET III compatible
For 8-axis control
Q173HCPU
SSCNET III compatible
For 32-axis control
Q172HCPU-T
SSCNET III compatible
For 8-axis control
Teaching module compatible
Q173HCPU-T
SSCNET III compatible
For 32-axis control
Teaching module compatible
Q172CPUN
For 8-axis control
Q173CPUN
For 32-axis control
Q172CPUN-T
For 8-axis control
Teaching module compatible
Q173CPUN-T
For 32-axis control
Teaching module compatible

Q Redundant CPU

Mã hàng
Bộ nhớ CT
Main CPU, số I/O
Số điểm vào/ra
Q12PRHCPU
124k steps
4096
8192
Q25PHCPU
252k steps
4096
8192

Các khối mở rộng Q PLC

Mã hàng Thông số kỹ thuật
Motion CPU module
Q172CPU For 8-axis control
Q173CPU
For 32-axis control
Battery
Q6BAT
Replacement battery for Q02/Q02H/Q06H/Q12H/Q25HCPU
IC memory card 
Q2MEM-1MBS
SRAM card: 1M bytes
Q2MEM-2MBF
Flash card: 2M bytes (Flash ROM)
Q2MEM-4MBF
Flash card: 4M bytes (Flash ROM)
Q2MEM-8MBA
ATA card: 8M bytes (ATA flash ROM)
Q2MEM-16MBA
ATA card: 16M bytes (ATA flash ROM)
Q2MEM-32MBA
ATA card: 32M bytes (ATA flash ROM)
SRAM card battery
Q2MEM-BAT
Replacement battery for Q2MEM-1MBS
Base Unit :Main
Q33B
Power supply + CPU + 3 I/O slots for Q series modules
Q35B
Power supply + CPU + 5 I/O slots for Q series modules
Q38B
Power supply + CPU + 8 I/O slots for Q series modules
Q312B
Power supply + CPU + 12 I/O slots for Q series modules
Base Unit :Extension
Q63B
Power supply + 3 I/O slots for Q series modules
Q65B
Power supply + 5 I/O slots for Q series modules
Q68B
Power supply + 8 I/O slots for Q series modules
Q612B
Power supply + 12 I/O slots for Q series modules
Q52B
2 I/O slots for Q series modules (power supply module unnecessary)
Q55B
5 I/O slots for Q series modules (power supply module unnecessary)
Base Unit :Adaptor
Q6DIN1
DIN rail mounting adaptor for Q38B/Q312B/Q68B/Q612B
Q6DIN2
DIN rail mounting adaptor for Q35B/Q65B
Q6DIN3
DIN rail mounting adaptor for Q33B/Q63B
Extension cable
QC05B
0.45m (1.48feet)
QC06B
0.6m (1.96feet)
QC12B
1.2m (3.93feet)
QC30B
3m (9.84feet)
QC50B
5m (16.4feet)
QC100B
10m (32.8feet)
Power supply module
Q61P-A1
100-120VAC input/5VDC 6A output
Q61P-A2
200-240VAC input/5VDC 6A output
Q62P
100-240VAC input/5VDC 3A, 24VDC/0.6A output
Q63P
24VDC input/5VDC 6A output
Q64P
100-120/200-240VAC input/5VDC 8.5A output
Input module: AC
QX10
100-120VAC/7 to 8mA, 16 points, response time: 20ms, terminal block
QX28
240VAC, 8 points, terminal block
Input module: DC (Note 1)
QX40
24VDC/4mA, positive common, 16 points, response time: 1/5/10/20/70ms, terminal block
QX40-S1
24VDC positive common input 16 points, terminal block for high-speed input (response time of 0.1ms can be specified)
QX41
24VDC/4mA, positive common, 32 points, response time: 1/5/10/20/70ms, connector (Note 2)
QX42
24VDC/4mA, positive common, 64 points, response time: 1/5/10/20/70ms, connector (Note 2)
Input module: DC sensor (Note 1) 
QX70
5-12VDC input shared between positive common and negative common, 16-point terminal block
QX71
5-12VDC input shared between positive common and negative common, 32-point connector (Note 2)
QX72
5-12VDC input shared between positive common and negative common, 64-point connector (Note 2)
Input module: DC (Note 1)
QX80
24VDC/4mA, negative common, 16 points, response time: 1/5/10/2070ms, terminal block
QX81
24VDC/4mA, negative common, 32 points, response time: 1/5/10/2070ms, connector (Note 3)
Output module: Contact
QY10 240VAC/24VDC, 2A/point, 8A/common, 16 points (16 points/common), output delay: 12ms, without fuse, terminal block
QY18A 240VAC/24VDC 2A, 8 independent contact output points, terminal block
Output module: AC triac
QY22
240VAC/0.6A, 16 points, terminal block, without fuse
Output module: Transistor (Sink)
QY40P
12/24VDC 0.1A/point, 1.6A/common, 16 points (16 points/common), output delay: 1ms, terminal block, with short-circuit protection function
QY41P
12/24VDC 0.1A/point, 2A/common, 32 points (32 points/common), output delay: 1ms, connector, with short-circuit protection function (Note 2)
QY42P
12/24VDC 0.1A/point, 2A/common, 64 points (32 points/common), output delay: 1ms, connector, with short-circuit protection function (Note 2)
QY50
12/24VDC 0.5A/point, 4A/common, 16 points (16 points/common), output delay: 1ms, with fuse, terminal block
Output module :Transistor
QY68A 5-24VDC, 2A/point, 8A/module, 8 points, all points independent, sink/source, terminal block, without fuse
Output module :TTL.CMOS (Sink)
QY70
 5/12VDC, 16mA/point, 16 points (16 points/common), output delay: 0.3ms, with fuse, terminal block
QY71
 5/12VDC, 16mA/point, 32 points (32 points/common), output delay: 0.3ms, with fuse, connector (Note 2)
Output module :Transistor (Source)
QY80
12/24VDC 0.5A/point, 4A/common, 16 points (16 points/common), output delay: 1ms, with fuse, terminal block
QY81P
12/24VDC 0.1A/point, 2A/common, 32 points (32 points/common), output delay: 1ms, connector, with short-circuit protection function (Note 3)
I/O composite module: DC input/transistor output
QH42P
24VDC positive common input: 32 points (response time: 1/5/10/20/70ms)
12-24VDC, 0.1A sink output: 32 points, connector, with short-circuit protection function
QX48Y57
24VDC positive common input: 8 points
12-24VDC/0.5A sink output: 7 points, with fuse, terminal block
I/O module connector
A6CON1
Soldering 32-point connector (for QX41/42, QY41P/42P)
A6CON2
Solderless terminal connection 32-point connector (for QX41/42, QY41P/42P)
A6CON3
Flat cable pressure-displacement 32-point connector (for QX41/42, QY41P/42P)
A6CON1E
Soldering 32-point connector (for QX81, QY81P)
A6CON2E
Crimp-contact connection 32-point connector (for QX81, QY81P)
A6CON3E
Flat cable pressure-displacement 32-point connector (for QX81, QY81P)
Interrupt module (Note 6)
QI60 16 points, response time: OFF ON 0.2ms or less, ON OFF 0.3ms or less
Blank cover
QG60
Blank cover for I/O slot
Analog module: (Note 5)
Q64AD
4 channels, analog-to-digital conversion: voltage/current input
Q68ADV
8 channels, analog-to-digital conversion: voltage input
Q68ADI
8 channels, analog-to-digital conversion: voltage input
Q62DA
2 channels, digital-to-analog conversion: voltage/current output
Q64DA
4 channels, digital-to-analog conversion: voltage/current output
Q68DAV
8 channels, digital-to-analog conversion: voltage output
Q68DAI
8 channels, digital-to-analog conversion: current output
Temperature input module
Q64TD
4 channels, thermocouple input
Q64RD
4 channels, platinum temperature measuring resistor input (3/4-wire type)
Temperature control module (Note 5)
Q64TCTT
Thermocouple input-transistor output
Q64TCTTBW
Thermocouple input-transistor output with wire breakage detection function
Q64TCRT
Platinum resistance thermometer input-transistor output
Q64TCRTBW
Platinum resistance thermometer input-transistor output with wire breakage detection function
High-speed counter
QD62
2 channels, 200kpps, 5/12/24VDC input, sink transistor output
QD62D
2 channels, 500kpps, differential input, sink transistor output
QD62E
2 channels, 200kpps, 5/12/24VDC input, source transistor output
Positioning module (Note 5)
QD75P1 1-axis, open collector output
QD75P2
2-axis, open collector output
QD75P4
4-axis, open collector output
QD75D1
1-axis, differential output
QD75D2
2-axis, differential output .
QD75D4
4-axis, differential output
QD75M1
1-axis, SSCNET compatible
QD75M2
2-axiss, SSCNET compatible
QD75M4
4-axis, SSCNET compatible
QD70P4
4-axis, pulse output (servo motor, stepping motor compatible)
QD70P8
8-axis, pulse output (servo motor, stepping motor compatible)
Ethernet module
QJ71E71
For 10BASE-5/10BASE-T
QJ71E71-B2
For 10BASE-2
QJ71E71-100
For 10BASE-T/100BASE-TX
MELSECNET/H module
QJ71LP21-25
SI/QSI optical cable, duplex loop, for control, ordinary or master station
QJ71LP21G
GI optical cable, duplex loop, for control, ordinary or master station
QJ72LP25-25
SI/QSI optical cable, duplex loop, for remote I/O station
QJ72LP25G
GI optical cable, duplex loop, for remote I/O station
QJ71BR11
Coaxial 75Ù cable, simplex bus
QJ72BR15
Coaxial 75Ù cable, simplex bus for remote I/O station
Q80BD-J71LP21-25
MELSECNET/H board for personal computer, optical cable specifications, for control or ordinary station
Q80BD-J71LP21G
MELSEC/H board for personal computer, SI/QSI/H-PC optical cable specifications, for control or ordinary station
Q80BD-J71BR11
MELSECNET/H board for personal computer, coaxial cable specifications, for control or ordinary station
CC-Link module (Note 5)
QJ61BT11
For master/local
Serial communication module (Note 6)
QJ71C24
RS-232 1 channel, RS-422/485 1 channel
QJ71C24-R2
RS-232 2 channels
Modem interface module
QJ71CMO
Built-in modem 1 channel/RS-232 1 channel
Intelligent communication module
QD51
RS232 2 channels
QD51-R24
RS232 1 channel, RS422/485 1 channel
SW1IDV-AD51HP (Note 4)
QD51 software package (shared between DOS/V personal computer and AD51H-S3/A1SD51S)
SW1NX-AD51HP (Note 4)
QD51 software package (shared between NEC PC9800 series personal computer and AD51H-S3/A1SD51S)
FL-net module (Note 5)
QJ71FL71
For 10BASE-5/10BASE-T
QJ71FL71-B2
For 10BASE-2
Extension base unit
QA1S65B
Power supply + 5 I/O slots for AnS series modules
QA1S68B
Power supply + 8 I/O slots for AnS series modules
QA65B
Power supply + 5 I/O slots for large A series modules (high-performance model only)

N/A

12 Tháng

sản phẩm khác

Đặt mua sản phẩm

Giá: Liên hệ

Đặt mua sản phẩm

Giá: Liên hệ

Đặt mua sản phẩm

Giá: Liên hệ

Đặt mua sản phẩm

Giá: Liên hệ

Đặt mua sản phẩm

Giá: Liên hệ

Đặt mua sản phẩm

Giá: Liên hệ

Đặt mua sản phẩm

Giá: Liên hệ

Đặt mua sản phẩm

Giá: Liên hệ

Đặt mua sản phẩm

Giá: Liên hệ

Đặt mua sản phẩm

Giá: Liên hệ

Đặt mua sản phẩm

Giá: Liên hệ

Đặt mua sản phẩm

Giá: Liên hệ

Đặt mua sản phẩm

Giá: Liên hệ