Công Ty TNHH TM-DV Kỹ Thuật Việt Phương

Chi tiết sản phẩm

Phụ kiện GOT

Mã sản phẩm:

Phụ kiện GOT

Số Lượng

N/A
Đặt mua sản phẩm
  • Nội dung

  • Thông số

  • Bảo hành

Các phụ kiện cho màn hình GOT:

Communication interface

Mã hàng
Tính năng
GT16
GT15
GT11
Handy
GOT

GT10
Bus connection unit
GT15-QBUS
1 kênh tiêu chuẩn cho việc điều khiển kết nối với PLC họ Q

-
-
-
GT15-QBUS2
2 kênh tiêu chuẩn cho việc điều khiển kết nối với PLC họ Q
-
-
-
GT15-ABUS
1 kênh tiêu chuẩn cho việc điều khiển kết nối với họ QnA/ ACPU
-
-
-
GT15-ABUS2
2 kênh tiêu chuẩn cho việc điều khiển kết nối với họ QnA/ ACPU   -
-
-
GT15-75QBUSL
1 kênh tiêu chuẩn cho kết nối PLC họ Q *1
-
-
-
GT15-75QBUS2L
2 kênh tiêu chuẩn cho kết nối PLC họ Q *1  -
-
-
GT15-75ABUSL
1 kênh tiêu chuẩn cho kết nối PLC họ A *1
-
-
-
GT15-75ABUS2L
2 kênh tiêu chuẩn cho kết nối PLC họ A *1  -
-
-
Serial communication unit
GT15-RS2-9P
Thêm một cổng chuyền thông nối tiếp chuẩn RS-232 cho D-sub 9-pin (male)
-
-
-
GT15-RS4-9S
Thêm một cổng chuyền thông nối tiếp chuẩn RS-422/485 cho D-sub 9-pin (female) *2 *3 
-
-
-
GT15-RS4-TE
Thêm một cổng chuyền thông nối tiếp chuẩn RS-422/485 cho terminal block *2
* Phù hợp khi kết nối với điều khiển nhiệt độ hoặc bộ hiển thị điều khiển giao tiếp RS-485
-
-
-
RS-422 conversion unit
GT15-RS2T4-9P
Chuyển đổi RS-232 sang RS422
                  
RS-422 9 chân *4 -
-
-
GT15-RS2T4-25P  RS-422 25 chân   √  *4
-
-
 -
MELSECNET/H communication unit
GT15-J71LP23-25
Kết nối quang
-
-
-
GT15-J71BR13
Kết nối cáp đồng
-
-
-
CC-Link IE Controller network communication unit
GT15-J71GP23-SX
Kết nối quang
-
-
-
CC-Link communication unit
GT15-J61BT13
Modun hỗ trợ chuyền thông CCLlinh phiên bản 2  √  -
-
-
Ethernet communication unit
GT15-J71E71-100
Kết nối Internet
-
-
-
-

*1 Không thể kết nối nhiều Modun đặc biệt nhiều chức năng.
*2 Xem danh sách những loại PLC có hỗ trợ kết nối.
*3 Chuyền thông không kết nối bộ điều khiển nhiệt độ hoặc bộ hiển thị điều khiển giao tiếp RS-485 loại 2 dây.

*
4 Không kết nối màn hình GT155

Optional units

Mã hàng
Tính năng
GT16
GT15
GT11
Handy
GOT

GT10
Printer unit
GT15-PRN
Thêm một cổng USB phụ kết nối với máy in

√  -
-
-
Multimedia unit
GT16-MMR
Cho ngõ vào NTSC/PAL 1 kênh

- -
-
-
Video input unit
GT16M-V4
Cho ngõ vào NTSC/PAL 4 kênh 
-
-
-
-
GT15V-75V4
Cho ngõ vào NTSC/PAL 4 kênh  -
*5
-
-
-
RGB input unit
GT16M-R2
Cho ngõ vào RGB kênh

-
-
-
-
GT15V-75R1
Cho ngõ vào RGB 1 kênh
-
*5
-
-
-
Video/RGB input unit
GT16M-V4R1
Cho ngõ vào NTSC/PAL 4 kênh hoặc ngõ vào RGB 1 kênh
  -
-
-
-
GT15V-75V4R1
Cho ngõ vào NTSC/PAL 4 kênh hoặc ngõ vào RGB 1 kênh  -
 √*5  -  - -
RGB output unit
GT16M-ROUT
Cho ngõ ra RGB 1 kênh
√  -
-
-
-
GT15V-75ROUT
Cho ngõ ra RGB 
-
*5  -
-
-
CF card unit
GT15-CFCD
Thêm  card CF vào GOT
√  -
-
-
-
CF card extension unit  
GT15-CFEX-C08SET
Thêm card CF vào bảng điều khiển
√  √  -
-
-
Sound output unit
GT15-SOUT
Cho âm thanh ra
√  √  -
-
-
External input/output
GT15-DIOR
Cho thiết bị đầu vào/đầu ra bên ngoài và kết nối bảng điều khiển hoạt động (ngõ vào cực âm chung/ loại nguồn đầu ra)
√  √  -
-
-
GT15-DIO
Cho thiết bị đầu vào/đầu ra bên ngoài và kết nối bảng điều khiển hoạt động (ngõ vào cực dương chung/ loại thiết bị đầu ra chìm)
√ 
√  -
-
-

*5 Chỉ GT1585V và GT1575V áp dụng được
*6
Bao gồm các thành phần đã được cài trên bảng điều khiển, đơn vị đã được cài đặt vào GOT, và cáp kết nối (0.8m)

Options

Mã hàng
Tính năng
    GT16
GT15
GT11
Handy
GOT

GT10
Backlight
GT16-90XLTTBackligh 
Cho GT1695M-XTB
√ 
-
-
-
-
GT16-80SLTT
Cho GT1685M-STB
√   -
-
-
-
GT15-90XLTT
Cho GT1595-XTB
-
√   -
-
-
GT15-80SLTT
Cho GT1585V-STB/ GT1585-STB
-
√   -
-
-
GT15-70SLTT
Cho GT1575-STB
-
√   -
-
-
GT15-70VLTT
Cho GT1575V-STB/ GT1575-VTB/ GT1575-STB
-
√   -
-
-
GT15-70VLTN
Cho GT1575-VNB/ GT1572-VNB
-
√   -
-
-
GT15-60VLTT
Cho GT1565-VTB
-
√   -
-
-
GT15-60VLTN
Cho GT1562-VNB
-
√   -
-
-
Optional function board
GT16-MESBChọn bảng mạch chức năng


 
 
 
 
 
Cho giao diện chức năng MES
√   -
-
-
-
GT15-FNB
Không có bộ nhớ mở rộng
-
√   -
-
-
GT15-QFNB
Không có bộ nhớ mở rộng
-
√   -
-
-
GT15-QFNB16M
Bộ nhớ mở rộng 16MB
-
√   -
-
-
GT15-QFNB32M
Bộ nhớ mở rộng 32MB
-
√   -
-
-
GT15-QFNB48M
Bộ nhớ mở rộng 48MB
-
√   -
-
-
GT15-MESB48M
Bộ nhớ mở rộng 48MB
-
√   -
-
-
GT11-50FNB
Chọn bảng mạch chức năng
-
-
*3
√  -
GT10 memory loader
GT10-LDR
Cho GT1030/GT1020 chuyển chương trình không cần gắn nguồn
-
-


*7  
GT10 memory board
GT10-50FMB
Cho GT1050 chuyển chương trình cần gắn nguồn
-
-
-
-
*8  
Protective sheet
GT16-90PSCB
Tấm bảo vệ màn hình 15
Clear, 5 sheets
√    -
-
-
-
GT16-90PSGB
Antiglare, 5 sheets
√    -
-
-
-
GT16-90PSCW
Clear (frame: white), 5 sheets
√    -
-
-
-
GT16-90PSGW
Antiglare (frame: white), 5 sheets
√    -
-
-
-
GT15-90PSCB
Clear, 5 sheets
-
√    -
-
-
GT15-90PSGB
Antiglare, 5 sheets -
√    -
-
-
GT15-90PSCW
Clear (frame:white), 5 sheets
-
√    -
-
-
GT15-90PSGW
Antiglare (frame: white), 5 sheets   -
√    -
-
-
GT16-80PSCB
Tấm bảo vệ màn hình 12.1 
Clear, 5 sheets  √    -
-
-
-
GT16-80PSGB  Antiglare, 5 sheets   √    -
-
-
-
GT16-80PSCW
Clear (frame: white), 5 sheets   √    -
-
-
-
GT16-80PSGW
Antiglare (frame: white), 5 sheets    √    -
-
-
-
GT15-80PSCB
Clear, 5 sheets   -
√    -
-
-
GT15-80PSGB  Antiglare, 5 sheets   -
√    -
-
-
GT15-80PSCW
Clear (frame:white), 5 sheets  -
√    -
-
-
GT15-80PSGW
Antiglare (frame: white), 5 sheets   -
√    -
-
-
GT15-70PSCB
 
 
Tấm bảo vệ màn hình 10.4

 
Clear, 5 sheets    -
√    -
-
-
GT15-70PSGB
Antiglare, 5 sheets    -
√    -
-
-
GT15-70PSCW
Clear (frame: white), 5 sheets    -
√    -
-
-
GT15-70PSGW
Antiglare (frame: white), 5 sheets   -
√    -
-
-
GT15-60PSCB
 
Tấm bảo vệ màn hinh 8.4
 
 
Clear, 5 sheets   -
√    -
-
-
GT15-60PSGB  Antiglare, 5 sheets    -
√    -
-
-
GT15-60PSCW
Clear (frame: white), 5 sheets   -
√    -
-
-
GT15-60PSGW
Antiglare (frame: white), 5 sheets  -
√    -
-
-
GT15-50PSCB
 
Tấm bảo vệ màn hình 5.7 cho GT15
 
Clear, 5 sheets   -
√    -
-
-
GT15-50PSGB  Antiglare, 5 sheets   -
√    -
-
-
GT15-50PSCW
Clear (frame: white), 5 sheets   -
√    -
-
-
GT15-50PSGW
Antiglare (frame: white), 5 sheets   -
√    -
-
-
GT11-50PSCB
 
Tấm bảo vệ màn hình 5.7 cho GT11
 
 
Clear, 5 sheets   -
-
√    -
-
GT11-50PSGB  Antiglare, 5 sheets   -
-
√    -
-
GT11-50PSCW
Clear (frame: white), 5 sheets   -
-
√    -
-
GT11-50PSGW
Antiglare (frame: white), 5 sheets   -
-
√    -
-
GT11H-50PSC
Tấm bảo vệ màn hình 5.7 cho Handy GOT Clear, 5 sheets    -
-
-
√  
-
GT10-50PSCB
 
 
Tấm bảo vệ màn hình 5.7 cho GT105
 
Clear, 5 sheets    -
-
-
-
√   
GT10-50PSGB  Antiglare, 5 sheets  -
-
-
-
√   
GT10-50PSCW
Clear (frame: white), 5 sheets   -
-
-
-
√   
GT10-50PSGW
Antiglare (frame: white), 5 sheets   -
-
-
-
√   
GT10-30PSCB
 
 
Tấm bảo vệ màn hình 4.5 cho GT1030
 
Clear, 5 sheets    -
-
-
-
√   
GT10-30PSGB
Antiglare, 5 sheets  -
-
-
-
√   
GT10-30PSCW
Clear (frame: white), 5 sheets   -
-
-
-
√   
GT10-30PSGW
Antiglare (frame: white), 5 sheets   -
-
-
-
√   
GT10-20PSCB
 
Tấm bảo vệ màn hình 3.7 cho GT1020 
 
Clear, 5 sheets   -
-
-
-
√   
GT10-20PSGB  Antiglare, 5 sheets   -
-
-
-
√   
GT10-20PSCW
Clear (frame: white), 5 sheets   -
-
-
-
√  
GT10-20PSGW
Antiglare (frame: white), 5 sheets   -
-
-
-
√   
USB protective cover
GT16-UCOV
Bảo vệ cho giao diện USB trên bảng điều khiển chính của đơn vị trước
For 15"/12.1"
√    -
-
-
-
GT15-UCOV
For 15"/12.1"/10.4"/8.4"
-
√    -
-
-
GT11-50UCOV
For 5.7"
-
√    √    -
-
Oil resistant cover *5
GT05-90PCO
Chống thấm dầu cho màn hình 15
√    √    -
-
-
GT05-80PCO
Chống thấm dầu cho màn hình 12.1
√    √    -
-
-
GT05-70PCO
Chống thấm dầu cho màn hình 10.4
-
√    -
-
-
GT05-60PCO
Chống thấm dầu cho màn hình 8.4
-
√    -
-
-
GT05-50PCO
Chống thấm dầu cho màn hình 5.7
-
√    √    -
√   
Emergency stop swich guard
GT11H-50ESCOV
Có nút báo động bảo vệ tai lạn
-
-
-
√    -
Stand
GT15-90STAND
Cho loại 15
√   √   -
-
-
GT15-80STAND  Cho loại 12.1
√   √   -
-
-
GT15-70STAND
Cho loại 8.4 / 10.4

√   -
-
-
GT05-50STAND
Cho loại 5.7
-
√   √   -
√  
CF Card
GT05-MEM-32MC
32MB flash ROM
√   √   √   √   -
GT05-MEM-64MC  64MB flash ROM
√   √  √   √   -
GT05-MEM-128MC
128MB flash ROM
√   √   √   √   -
GT05-MEM-256MC
256MB flash ROM
√   √   √   √   -
GT05-MEM-512MC
512MB flash ROM
√   √   √   √   -
GT05-MEM-1GC
1GB flash ROM
√   √   √   √   -
GT05-MEM-2GC
2GB flash ROM
√   √   √   √   -
Memory card adapter
GT05-MEM-ADPC
Chuyển đổi từ CF card sang thẻ nhớ (loại II)
√   √   √   √   -
Attachment
GT15-70ATT-98
Gắn cho loại 10.4 
A985GOT *6
Cho GT157
-
√   -
-
-
GT15-70ATT-87
A870GOT-SWS
A870GOT-TWS
A8GT-70GOT-TW

A8GT-70GOT-TB
A8GT-70GOT-CW
A8GT-70GOT-SB
  √   -
-
-
GT15-60ATT-97
 
 
Gắn cho loại 8.4
 
A970GOT
 
Cho GT156
  √   -
-
-
GT15-60ATT-96
A960GOT
  √   -
-
-
GT15-60ATT-87
A870GO-TEWS
A8GT-70GOT-EW
A8GT-70GOT-EB
 A77GOT-EL-S5
A77GOT-EL-S3
A77GOT-EL
-
√   -
-
-
GT15-60ATT-77
A77GOT-CL-S5
A77GOT-CL-S3
A77GOT-CL

A77GOT-L-S5
A77GOT-L-S3
A77GOT-L

  √   -
-
-
GT15-50ATT-95W
Gắn cho loại 5.7 
A956WGOT
Cho GT155
  √   √   -
-
GT15-50ATT-85
A850GOT
Cho GT115
-
√   √   -
-
Battery
GT15-BAT
Battery cho sao lưu dữ liệu đồng hồ và thông báo thời gian bảo trì dữ liệu
√   √   -
-
-
GT11-50BAT
Battery cho sao lưu dữ liệu đồng hồ, lịch sử báo động, và các dữ liệu công thức (để thay thế)  -
-
√   *4 
√  

*1Chức năng của phiên bản B hoặc trước đó
*2 Chức năng của phiên bản C hoặc sau đó
*3 Không kể GT115-QBDQ và GT115-QBDA
*4 Chỉ cho GT105/GT1030
*5 Kiển xem tra chống thấm đâu có thể sử dụng trong thực tế môi trường trước khi sử dụng. Khi sử dụng chống thấm dầu , giao diện USB phía trước và cảm biến con người không thể sử dụng.
*6 Bao gồm GP250 và GP260 sản xuất bởi Pro-face
*7 Chỉ cho GT1030/GT1020
*8 Chỉ cho GT105


Cables

Mã hàng
Tính năng
GT16
GT15
GT11
Handy
GOT

GT10
QCPU extension cable. GOT-to-GOT connection cable
GT15-QC06B
Kết nối giữa QCPU và GOT
Kết nối giữa GOT và GOT
√ 
√ 

 
√  
 
  
  
 
GT15-QC12B
GT15-QC30B
GT15-QC50B
GT15-QC100B
Long-distance connection cable for QCPU. GOT-to-GOT long-distance connection cable
GT15-QC150BS
Cho kết nối khoảng cách xa(13.2m hoặc xa hơn) giữa QCPU và GOT (A9GT-QCNB yêu cầu)
Cho kết nối xa giữa GOT và GOT
 
√  
 
 
√  
 
 
√  
 
 
-
 
 
-
 
GT15-QC200BS
GT15-QC250BS
GT15-QC300BS
GT15-QC350BS
Bus extension connector box
A9GT-QCNB
Sử dụng để kết nối  QCPU kênh đường dài (13.2m hoặc xa hơn)
√  √  √  -
-
Large CPU extension cable
GT15-C12NB
Cho kết nối giữa QnA/ACPU/motion controller CPU (A series, extension base) và GOT  
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
-
 
 
-
 
GT15-C30NB
GT15-C50NB
GT15-AC06B
Cho kết nối giữa QnA/ACPU/motion controller CPU (A series, extension base) và A7GT-CNB


√ 
√ 


GT15-AC12B
GT15-AC30B
GT15-AC50B
GT15-A370C12B-S1
Cho kết nối giữa điều khiển chuyển động của CPU (A series, main base) và GOT
√ 
√ 
√ 
-
-
GT15-A370C25B-S1 
GT15-A370C12B
Cho kết nối giữa điều khiển chuyển động của CPU (A series, main base) và A7GT-CNB
√ 
√  √  -
-
GT15-A370C25B
Small CPU extension cable
GT15-A1SC07B
Cho kết nối giữa QnAS/AnSCPU/motion controller CPU (A series) và GOT
√  √  √  -
-
GT15-A1SC12B
GT15-A1SC30B
GT15-A1SC50B
Cho kết nối giữa QnAS/AnsCPU (A series) và GOT  √  √  √  -
-
GT15-A1SC05NB
Cho kết nối giữa QnAS/AnSCPU/motion controller CPU (A series) và A7GT-CNB  
√  √  √  -
-
GT15-A1SC07NB
GT15-A1SC30NB
GT15-A1SC50NB
Cho kết nối giữa QnAS/AnSCPU (A series) và A7GT-CNB    √  √  √  -
-
Small CPU long-distance connection cable
GT15-C100EXSS-1
Cho kết nối xa giữa QnAS/ÁnCPU/motion controller CPU (A series) and GOT
Cho kết nối giữa A&GT_CNB và GOT

√  √  √  -
-
GT15-C200EXSS-1
GT15-C300EXSS-1
GOT-to-GOT connection cable
GT15-C07BS
Cho kết nối giữa GOT và GOT
√ 
√ 
√  -
-
GT15-C12BS
GT15-C30BS
GT15-C50BS
GOT-to-GOT long-distance connection cable
GT15-C100BS
 
Cho kết nối giữa GOT và GOT
 

 
√ 
 
 
√ 
 
√  -
-
GT15-C200BS
GT15-C300BS
A0J2HCPU connection cable
GT15-J2C10B
Cho kết nối giữa nguồn (A0J2-PW) của A0J2HCPU và GOT
√  √  √  -
-
Bus connector conversion box
A7GT-CNB
Sử dụng để kết nối QnA/ACPUkênh đường dài 
√  √  √  -
-
Buffer circuit cable
GT15-EXCNB
Có thể sử dụng như GT15-CESS kết hợp với GT15CBS
√  √  √  -
-
Ferrite core set for Q bus cable (two-pack)
GT15-QFC
Sử dụng GT15-CEXSS-1 tương thích GT15-CBS
√  √  √  -
-
Ferrite core set for Q bus cable (two-pack)
GT15-AFC
Cho kết nối băng thông GOT-A900 với GOT1000
√  √  √  -
-
RS-422 conversion cable
GT16-C02R4-9S
Cho kết nối giữa RS-422/485 (connector) va cáp RS-422 (D-sub 9-pins)
√   -
-
-
-
RS-485 terminal block conversion unit
FA-LTBGTR4CBL05
Cho kết nối giữa RS-422/485 (connector) và khối thiết bị đầu cuối cable chuyển đổi 
 
√  
 
 
-
 
-
-
-
FA-LTBGTR4CBL10
FA-LTBGTR4CBL20
QnA/A/FXCPU direct connection cable. Computer link connection cable
GT01-C30R4-25P  Cho kết nối giữa QnA/ACPU/motion controller CPU (A series)/ FXCPU (D-sub 25-pin connector)  và GOT
Cho kết nối giữa FA-CNVCBL và GOT
Cho kết nối giữa các đơn vị truyền thông và GOT
Cho kết nối giữa AJ65BT-G4-S3 và GOT 
√  √  √  *3
*4 
GT01-C100R4-25P 
GT01-C200R4-25P  -
GT01-C300R4-25P 
GT10-C30R4-25P
Cho kết nối giữa QnA/A/FXCPU (A-sub 25-pin connector) và GOT
Cho kết nối giữa các đơn vị truyền thông (AJ71QC24(N)-R4) và GOT 
 
-
 
 
 
-
 
 
 
-
 
 
 
-
 
 
 
*5
 
 
GT10-C100R4-25P
GT10-C200R4-25P
GT10-C300R4-25P
Computer link connection cable
GT09-C30R4-6C
Cho kết nối giữa các đơn vị truyền thông và GOT
Cho kết nối giữa các đơn vị liên kết máy tính và GOT
 
 
√  
 
 
√  
 
 
√  
 
 
-
 
 
*4 
 
GT09-C100R4-6C
GT09-C200R4-6C
GT09-C300R4-6C
FXCPU direct connection cable. FX communication function extension  board connection cable
GT01-C10R4-8P
Cho kết nối giữa FXCPU(MINI-DIN 8-pin connector) and GOT
Cho kết nối giữa bảng mạch chuyền thông mở rộng  FXCPU và GOT

 
 
√  
 
 
 
 
√  
 
 
 
 
√  
 
 
 
 
-
 
 
 
 
*4 
 
 
GT01-C30R4-8P
GT01-C100R4-8P
GT01-C200R4-8P
GT01-C300R4-8P
GT10-C10R4-8P
 
 
-
 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
 
 
 
*5 
 
 
GT10-C30R4-8P
GT10-C100R4-8P
GT10-C200R4-8P
GT10-C300R4-8P
GT10-C10R4-8PL
Cho kết nối giữa FXCPU (MINI-DIN 8-pin connector) and GOT
Cho kết nối giữa bảng mạch chuyền thông mở rộng  FXCPU và GOT
*Thiết bị không thể sử dụng với FX1NC, FX2NC, FX3UC-D/DSS, FX3G

QCPU direct connection cable. Data transfer cable
GT01-C30R2-6P
Cho kết nối giữa  QCPU và GOT/ máy tính cá nhân (GT SoftGOT1000) (D-sub 9-pin)-
*4
Cho kết nối giữa máy tính cá nhân (screen design software) (D-sub 9-pin, female) và GOT (MINI-DIN-6pin, male) -
 - -
√  *5
GT10-C30R2-6P
Cho hộp chuyển đổi kết nối giữa QCPU và Handy GOT
-
-
-
-
*5
GT11H-C30R2-6P
Cho kết nối giữa QCPU và GOT và giữa các GOT
-
-
-
√  -
FX communication function extension board connection cable, FX communication function adapter connection cable, Data transfer cable
GT01-C30R2-9S
Cho kết nối giữa bảng mạch chức năng chuyền thông mở rộng  FXCPU (D-sub 9-pin connector) và GOT/ máy tính cá nhân (GT SoftGT1000) (D-sub 9-pin)
Cho kết nối giữa bộ phận giao tiếp chuyền thông FXCPU(D-sub 9-pin connector)  và GOT
Cho kết nối giữa máy tính cá nhân (D-sub 9-pin , female) và GOT (D-sub 9-pin, female)
√  √  √  -
 √*4
FX communication function adapter connection cable
GT01-C30R2-25P
Cho kết nối giữa bộ phận giao tiếp chuyền thông đặc biệt FXCPU (D-sub 9-pin connector) và GOT, máy tính cá nhân (GT SoftGT1000) (D-sub 9-pin)
√   √   √   -
*4
Computer link connection cable
GT09-C30R2-9P
Cho kết nối giữa đơn vị nối tiếp chuyền thông và GOT
Cho kết nối giữa 
các thành phần liên kết máy tính và GOT
Cho kết nối giữa AJ65BT-R2N và GOT (GT09-C30R2-9P only)

√  
√  
√  
- 
*4
GT09-C30R2-25P
Connector conversion box for Handy GOT
GT11H-CNB-37S
Chuyển đổi kết nối D-sub 9-pin từ khối đầu cuối và kết nối D-sub 9-pin
-
-
-
√     -
FA device, power supply and operation switch connection cable
GT11H-C30-37P
 
Cho kết nối giữa thiết bị kết nối cable thực FA và GOT
 
 
-
 
 
-
 
 
-
 
 
√    
 
 
-
 
GT11H-C60-37P
GT11H-C100-37P
GT11H-C30

Cho kết nối thiết bị FA, nguồn, bộ chuyển đổi và GOT
 
-
 
 
-
 
 
-
 
 
√    
 
 
-
 
GT11H-C60
GT11H-C100
RS-422, power supply and operationswitch connection cable
GT11H-C15R4-8P
 Cho kết nối giữa FXCPU và GOT
Cho kết nối giữa nguồn và bộ chuyển đổi và GOT
-
-
-
√     -
GT11H-C15R4-25P
Cho kết nối giữa A/QnACPU và GOT
Cho kết nối giữa nguồn và bộ chuyển đổi và GOT
-
-
-
√     -
RS-232, power supply and operation switch connection cable
GT11H-C15R2-6P
Cho kết nối giữa A/QnACPU và GOT
Cho kết nối giữa nguồn và bộ chuyển đổi và GOT 
-
-
-
√     -
Barcode reader connection cable
GT10-C20H-6PT9P
Cho kết nối giữa đầu đọc mã (D-sub 9-pin, female) và GOT (MINI-DIN 6-pin, female) RS-232
-
-
-
-
*5
External I/O unit connection conversion cable
GT15-C03HTB
Cho kết nối giữa GOT1000 (extermal I/O unit) và GOT-A900
√     √     -
-
-
Analog RGB cable
GT15-C50VG
Cho kết nối giữa màn hình bên ngoài, máy tính cá nhân và cảm biến tầm nhìn và GOT
√     √     -
-
-
RS-232/USB conversion adapter for datatransfer
GT10-RS2TUSB-5S
Cho kết nối giữa máy tinh cá nhân (USB) và GOT RS-232
-   
-   
-   
-   
*5 
Data transfer cable
GT09-C30USB-5P
Cho kết nối giữa máy tinh cá nhân (USB) và GOT (USB mini B)
Cho kết nối giữaQnUCPU (USB mini B) và máy tính cá nhân (GT SoftGOT1000)
√         

*4
Cho kết nối giữa máy in và GOT (printer unit)        -
-
-

*3 Có thể được sử dụng khi sử dụng cùng với Handy GOT kết nối với hộp chuyển đổi
*4 Chỉ có thể sử dụng cho GT105
*5 Chỉ có thể sử dụng cho GT1030 và GT1020

N/A

N/A

sản phẩm khác

Đặt mua sản phẩm

Giá: Liên hệ

Đặt mua sản phẩm

Giá: Liên hệ

Đặt mua sản phẩm

Giá: Liên hệ

Đặt mua sản phẩm

Giá: Liên hệ

Đặt mua sản phẩm

Giá: Liên hệ

Đặt mua sản phẩm

Giá: Liên hệ

Đặt mua sản phẩm

Giá: Liên hệ

Đặt mua sản phẩm

Giá: Liên hệ

Đặt mua sản phẩm

Giá: Liên hệ

Đặt mua sản phẩm

Giá: Liên hệ

Đặt mua sản phẩm

Giá: Liên hệ

Đặt mua sản phẩm

Giá: Liên hệ

Đặt mua sản phẩm

Giá: Liên hệ