Công Ty TNHH TM-DV Kỹ Thuật Việt Phương

Chi tiết sản phẩm

IRB 460

Mã sản phẩm:

IRB 460

Số Lượng

N/A
  • Nội dung

  • Thông số

  • Bảo hành

Robot            Payload (kg)         Reach (m)         Pos. rep. (mm)          Mounting        Protection and special design        Axes         Controller         Remark

IRB 460        110                        2.40                   0.20                           Floor              Std: IP67                                        4               IRC5

Robot            Payload (kg)         Reach (m)         Pos. rep. (mm)          Mounting        Protection and special design        Axes         Controller         Remark

IRB 460        110                        2.40                   0.20                           Floor              Std: IP67                                        4               IRC5

N/A

sản phẩm khác

Đặt mua sản phẩm

Giá: Liên hệ

Đặt mua sản phẩm

Giá: Liên hệ

Đặt mua sản phẩm

Giá: Liên hệ