Công Ty TNHH TM-DV Kỹ Thuật Việt Phương

Chi tiết sản phẩm

RCCB

Mã sản phẩm:

Số Lượng

  • Nội dung

  • Thông số

  • Bảo hành

CB bảo vệ dòng rò điện (RCCB - Residual Current Circuit Breaker), đường cong C tiêu chuẩn IEC-61008

 Mã hàng  Đặc tính  Dòng rò
CB bảo vệ dòng rò điện RCCB (Residual Current Circuit Breaker), tiêu chuẩn IEC-61008,loại 2 cực 30mA 
BV-D 2P, 25A 30mA
BV-D 2P, 40A 30mA
BV-D 2P, 63A 30mA
 CB bảo vệ dòng rò điện RCCB (Residual Current Circuit Breaker), tiêu chuẩn IEC-61008,loại 4 cực 30mA
BV-D 4P, 25A 30mA
BV-D 4P, 40A 30mA
BV-D 4P, 63A 30mA
CB bảo vệ dòng rò điện RCCB (Residual Current Circuit Breaker), tiêu chuẩn IEC-61008,loại 2 cực 300mA 
BV-D 2P, 25A 30mA30mA
BV-D 2P, 40A 30mA
BV-D 2P, 63A 30mA
CB bảo vệ dòng rò điện RCCB (Residual Current Circuit Breaker), tiêu chuẩn IEC-61008,loại 4 cực 300mA
BV-D 4P, 25A 30mA
BV-D 4P, 40A 30mA
BV-D 4P, 63A 30mA
CB bảo vệ dòng rò điện RCBO (Combined RCD/MCB devices)
BV-D 1PN, 6A 4,5kA 30mA
BV-D 1PN, 10A 4,5kA 30mA
BV-D 1PN, 16A 4,5kA 30mA
BV-D 1PN, 20A 4,5kA  30mA
BV-D 1PN, 25A 4,5kA  30mA
BV-D 1PN, 32A 4,5kA  30mA
BV-D 1PN, 6A 4,5kA 100mA
BV-D 1PN, 10A 4,5kA 100mA
BV-D 1PN, 16A 4,5kA 100mA
BV-D 1PN, 20A 4,5kA 100mA
BV-D 1PN, 25A 4,5kA 100mA
BV-D 1PN, 32A 4,5kA 100mA
BV-D 1PN, 6A 4,5kA 100mA
BV-D 1PN, 10A 4,5kA,300mA
BV-D 1PN, 16A 4,5kA,300mA
BV-D 1PN, 20A 4,5kA,300mA
BV-D 1PN, 25A 4,5kA,300mA
BV-D 1PN, 32A 4,5kA,300mA

sản phẩm khác

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ