Công Ty TNHH TM-DV Kỹ Thuật Việt Phương

Chi tiết sản phẩm

KHÓA LIÊN ĐỘNG, TIẾP ĐIỂM PHỤ

Mã sản phẩm:

Số Lượng

 • Nội dung

 • Thông số

 • Bảo hành

Bộ khoá liên động cơ khí:

Cho phép khoá về cơ và điện của một trong hai công-tắc từ lắp ở bên để tránh ngắn mạch do cả 2 đóng mạch đồng thời.
 • UN-ML11 dùng cho S-N10
 • UN-ML21 dùng cho S-N20/25/35/50/65
 • UN-ML80 dùng cho S-N80/95/125
 • UN-ML150 dùng cho S-N150
 • UN-ML220 dùng cho S-N18 0/2 20/300/400

Khối tiếp điểm phụ

 • UN-AX11 dùng cho S-N 10/20/25/35/50/65
 • UN-AX2-1A1B dùng cho S-N 10/12/20/25/35/50/65
 • UN-AX4-2A2B dùng cho S-N 10/12/20/25/35/50/65
 • UN-AX80 dùng cho S-N80/95/125
 • UN-AX150 dùng cho S-N 150/180/220/300/400
 • UN-AX2 2A dùng cho S-NIO/12
 • UN-AX2 2B dùng cho S-N25/18/28

Bộ định thời dùng khí nén

 • UN-TR4AN

sản phẩm khác

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ