Công Ty TNHH TM-DV Kỹ Thuật Việt Phương

Chi tiết sản phẩm

IRB 660

Mã sản phẩm:

IRB 660

Số Lượng

N/A
  • Nội dung

  • Thông số

  • Bảo hành

Robot            Payload (kg)         Reach (m)         Pos. rep. (mm)          Mounting        Protection and special design        Axes         Controller         Remark

IRB 660        180                        3.15                   0.05                           Floor              Std: IP67                                        4               IRC5

                     250

Robot            Payload (kg)         Reach (m)         Pos. rep. (mm)          Mounting        Protection and special design        Axes         Controller         Remark

IRB 660        180                        3.15                   0.05                           Floor              Std: IP67                                        4               IRC5

                     250

N/A

sản phẩm khác

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ