Công Ty TNHH TM-DV Kỹ Thuật Việt Phương

Chi tiết sản phẩm

FX1N-1DA-BD

Mã sản phẩm:

FX1N-1DA-BD

Số Lượng

  • Nội dung

  • Thông số

  • Bảo hành

Analog Output Board Mitsubishi FX1N-1DA-BD.

  • 0-10VDC/4-20mA (12 bit).

  • Dùng cho PLC FX1N/1X.

     

sản phẩm khác

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ