Công Ty TNHH TM-DV Kỹ Thuật Việt Phương

Chi tiết sản phẩm

CRB 15000

Mã sản phẩm:

CRB 15000

Số Lượng

N/A
  • Nội dung

  • Thông số

  • Bảo hành

Robot            Payload (kg)         Reach (m)         Pos. rep. (mm)          Mounting        Protection and special design        Axes         Controller         Remark

CRB 15000   5                           0.95                   0.05                           Any angle       Std: IP54                                        6               OmniCore        Functional safety Category 3, PL d

Robot            Payload (kg)         Reach (m)         Pos. rep. (mm)          Mounting        Protection and special design        Axes         Controller         Remark

CRB 15000   5                           0.95                   0.05                           Any angle       Std: IP54                                        6               OmniCore        Functional safety Category 3, PL d

N/A

sản phẩm khác

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ