Công Ty TNHH TM-DV Kỹ Thuật Việt Phương

Chi tiết sản phẩm

ACB

Mã sản phẩm:

ACB

Số Lượng

  • Nội dung

  • Thông số

  • Bảo hành

Chi tiết sản phẩm :

Mã hàng
Số cực
 Dòng định mức
Dòng cắt ngắn mạch
ACB kiểu lắp cố định (fixed), cơ cấu nạp lò xo bằng tay, relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay)
AE630-SW
3P
630A
65kA
AE1000-SW
3P
1000A
65kA
AE1250-SW
3P
1250A
65kA
AE1600-SW
3P
1600A
65kA
AE2000-SWA
3P
2000A
65kA
AE2000-SW
3P
2000A
85kA
AE2500-SW 3P 2500A 85kA
AE3200-SW 3P 3200A 85kA
AE4000-SWA 3P 4000A 85kA
AE4000-SW 3P 4000A 130kA
AE5000-SW 3P 5000A 130kA
AE6300-SW 3P 6300A 130kA
Loại 4 cực
AE630-SW
4P
630A
65kA
AE1000-SW
4P
1000A
65kA
AE1250-SW
4P
1250A
65kA
AE1600-SW
4P
1600A
65kA
AE2000-SWA
4P
2000A
65kA
AE2000-SW
4P
2000A
85kA
 AE2500-SW 4P 2500A 85kA
 AE3200-SW 4P 3200A 85kA
 AE4000-SWA 4P 4000A 85kA
 AE4000-SW 4P 4000A 130kA
 AE5000-SW 4P 5000A 130kA
 AE6300-SW 4P 6300A 130kA
ACB kiểu kéo ngoài (drawout), 3 cực cơ cấu nạp lò xo bằng tay, relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay)
AE630-SW
3P
630A
65kA
AE1000-SW
3P
1000A
65kA
AE1250-SW
3P
1250A
65kA
AE1600-SW
3P
1600A
65kA
AE2000-SWA
3P
2000A
65kA
AE2000-SW
3P
2000A
85kA
AE2500-SW
3P
2500A
85kA
AE3200-SW
3P
3200A
85kA
AE4000-SWA
3P
4000A
85kA
AE4000-SW
3P
4000A
130kA
AE5000-SW 3P 5000A 130kA
AE6300-SW 3P 6300A 130kA
Loại 4 cực
AE630-SW 4P 630A 65kA
AE1000-SW 4P  1000A 65kA
AE1250-SW 4P 1250A 65kA
AE1600-SW 4P 1600A 65kA
AE2000-SWA 4P 2000A 65kA
AE2000-SW 4P 2000A 85kA
AE2500-SW 4P 2500A 85kA
AE3200-SW 4P 3200A 85kA
AE4000-SWA 4P 4000A 85kA
AE4000-SW 4P 4000A 130kA
AE5000-SW 4P 5000A 130kA
AE6300-SW 4P 6300A 130kA

sản phẩm khác